Waarom is Spa Blauw zo belangrijk?


Spa Blauw is leeg, schoon water wat inhoudt dat er helemaal geen zware metalen inzitten. Daardoor kunnen afvalstoffen zich goed aan de moleculen hechten en beter worden afgevoerd. In het ongiftingsproces is dit erg belangrijk.